K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Aqua-zdrój
Aqua-zdrój
BIP.gov.pl

  KOORDYNATOR SPRZEDAŻY USŁUG FITESS (nr 1/2016)

  koniec: 21.10.2016, 15:00, rozstrzygnięcie: 28.10.2016, 12:00 (nierozstrzygnięty), kontakt: tel./fax +48 74 848 84 94

  PREZES SPÓŁKI CELOWEJ WAŁBRZYSKIE CENTRUM

  SPORTOWO-REKREACYJNE „AQUA – ZDRÓJ” Sp. z o.o. W WAŁBRZYCHU

   

  ogłasza nabór kandydatów do pracy

  KOORDYNATOR SPRZEDAŻY USŁUG FITESS

   

  Wymiar zatrudnienia – 1/1 etatu

  Miejsce wykonywania pracy – Wałbrzych

   

  Główny zakres zadań przewidzianych dla stanowiska :

  1. przygotowywanie merytoryczne zajęć fitness,

  2. realizowanie zajęć ruchowo-sportowych,

  3. zarządzanie zespołem sprzedawców,

  4. opracowywanie biznes planu,

  5. opracowanie nowych dróg i kierunków promocji,

  6. stała analiza tworzenia programów poprawy jakości świadczonych usług,

  7. planowanie i koordynowanie działań marketingowo – sprzedażowych,

  8. przygotowywanie i realizacja planów sprzedaży,

  9. aktywne pozyskiwanie nowych klientów,

  10. budowanie marki i kreowanie wizerunku Spółki na rynku lokalnym i ogólnopolskim,

  11. redagowanie promocyjnych materiałów tekstowych,

  12. dbanie o wygląd i funkcjonowanie strony internetowej,

  13. współpraca z instytucjami zewnętrznymi (agencje reklamowe, agencje PR, media itp.),

  Kandydat na w/w stanowisko musi spełniać następujące wymagania:

   1. wykształcenie wyższe, preferowane wychowanie fizyczne lub wychowanie zdrowotne.

   2. doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,

   3. zmotywowany do ciężkiej pracy,

   4. godny zaufania,

   5. dyspozycyjny oraz dobrze organizujący pracę sobie oraz całemu zespołowi.

   6. komunikatywny z ludźmi w różnym wieku.

   7. doskonale radzący sobie z obsługą komputera,

   8. posiadać prawo jazdy kategorii B.
     

  Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny,

  2. projekt rozwoju, funkcjonowania i proponowanych usług strefy fitness /jedna strona formatu A4/,

  3. Curriculum Vitae,

  4. kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,

  5. kopia dokumentów potwierdzających staż pracy,

  6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Spółce Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA – ZDRÓJ” Sp. z o.o. w Wałbrzychu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 101, poz. 926, ze zmianami).

   

  Dokumenty z dopiskiem „Oferta zatrudnienia”, należy składać w zamkniętych kopertach, w sekretariacie Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA – ZDRÓJ” Sp. z o.o. (siedziba: 58-304 Wałbrzych ul. Ratuszowa 6, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 października 2016 r. do godz. 1500.

  O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do sekretariatu Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA – ZDRÓJ” Sp. z o.o. w Wałbrzychu, siedziba: 58-304 Wałbrzych ul. Ratuszowa 6.

   

   

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Tomasz Rybiński
  Publikacja dnia: 06.10.2016, 08:03
  Dokument oglądany razy: 1647
   
Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne "AQUA-ZDRÓJ"