K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Aqua-zdrój
Aqua-zdrój
BIP.gov.pl

  Nabór kandydatów do pracy na stanowisko SPECJALISTA DS. MARKETINGU I SPRZEDAŻY (nr Wymiar zatrudnienia ? 1/1 etatu)

  koniec: 20.06.2016, 15:00, rozstrzygnięcie: 30.06.2016, 12:00 (nierozstrzygnięty), kontakt: tel./fax +48 74 848 84 94

  PREZES SPÓŁKI CELOWEJ  WAŁBRZYSKIE CENTRUM

   SPORTOWO-REKREACYJNE „AQUA – ZDRÓJ”  Sp. z o.o. W WAŁBRZYCHU 

   

  ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko

  SPECJALISTA DS.  MARKETINGU  I  SPRZEDAŻY

   

  Wymiar zatrudnienia – 1/1 etatu

  Miejsce wykonywania pracy – Wałbrzych

  Główny zakres zadań przewidzianych dla stanowiska specjalisty ds. marketingu               i sprzedaży:

  a)kreowanie i implementacja polityki marketingowej,

  b)planowanie i koordynowanie działań marketingowo – sprzedażowych,

  c)przygotowywanie i realizacja planów sprzedaży,

  d)aktywne pozyskiwanie nowych klientów oraz utrzymywanie i rozwój relacji biznesowych,

  e)budowanie marki i kreowanie wizerunku Spółki na rynku lokalnym i ogólnopolskim,

  f)monitorowanie i analiza danych reklamowych,

  g)redagowanie promocyjnych materiałów tekstowych,

  h)dbanie o wygląd i funkcjonowanie strony internetowej,

  i)działalność PR-owa,

  j)współpraca z instytucjami zewnętrznymi (agencje reklamowe, agencje PR, media itp.),

  k)zarządzanie zespołem sprzedawców.

  Kandydat na w/w stanowisko musi spełniać następujące wymagania:

  1)wykształcenie wyższe  – preferowane: zarządzanie i marketing,

  2)co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,

  3)praktyczna wiedza w zakresie Kodeksu spółek handlowych,

  4)znajomość  i doświadczenie w zakresie reklamy internetowej,

  5)doświadczenie w prowadzeniu kampanii reklamowych,

  6)umiejętność analitycznego myślenia,

  7)biegła obsługa komputera, w szczególności MS Excel,

  8)umiejętność dobrej organizacji pracy, kreatywność i myślenie strategiczne,

  9)łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych.

   

  Wymagane dokumenty:

  1)list motywacyjny,

  2)Curriculum Vitae,

  3)kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,

  4)kopia dokumentów potwierdzających staż pracy,

  1. jednostronicowy projekt planu sprzedaży usług oferowanych przez Spółkę-format A4.

  6)oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Spółce Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA – ZDRÓJ” Sp. z o.o. w Wałbrzychu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 101, poz. 926,  ze zmianami).

   

  Dokumenty z dopiskiem „Oferta zatrudnienia”, należy składać w zamkniętych kopertach, w sekretariacie Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA – ZDRÓJ” Sp. z o.o. (siedziba: 58-304 Wałbrzych ul. Ratuszowa 6, bądź przesłać pocztą         w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 czerwca 2016r. do godz.  1500.

  O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do sekretariatu Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA – ZDRÓJ” Sp. z o.o.  w Wałbrzychu, siedziba: 58-304 Wałbrzych ul. Ratuszowa 6. 

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Tomasz Rybiński
  Publikacja dnia: 10.06.2016, 07:53
  Dokument oglądany razy: 2074
   
Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne "AQUA-ZDRÓJ"