K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Aqua-zdrój
Aqua-zdrój
BIP.gov.pl

  Nabór kandydatów do pracy na stanowisko SPECJALISTA DS. MARKETINGU I SPRZEDAŻY (nr Wymiar zatrudnienia ? 1/1 etatu)

  koniec: 20.05.2016, 15:00, rozstrzygnięcie: 27.05.2016, 12:00 (nierozstrzygnięty), kontakt: tel./fax +48 74 848 84 94

  PREZES SPÓŁKI CELOWEJ  WAŁBRZYSKIE CENTRUM

  SPORTOWO-REKREACYJNE „AQUA – ZDRÓJ”  Sp. z o.o. W WAŁBRZYCHU 

  ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko

  SPECJALISTA DS.  MARKETINGU  I  SPRZEDAŻY

  Wymiar zatrudnienia – 1/1 etatu

  Miejsce wykonywania pracy – Wałbrzych

  Główny zakres zadań:

  1. Planowanie działań marketingowo – sprzedażowych,
  2. przygotowywanie i realizacja planów sprzedaży,
  3. aktywne pozyskiwanie nowych klientów,
  4. pozyskiwanie sponsorów,
  5. przygotowywanie wniosków/aplikacji o dofinansowanie projektów ze środków krajowych i zagranicznych,
  6. budowanie marki i kreowanie wizerunku Spółki na rynku lokalnym i ogólnopolskim,
  7. redagowanie promocyjnych materiałów tekstowych,
  8. dbanie o funkcjonowanie strony internetowej,
  9. współpraca z instytucjami zewnętrznymi
  10. zarządzanie zespołem sprzedawców.

  Kandydat na w/w stanowisko musi spełniać następujące wymagania:

  1. wykształcenie wyższe  – preferowane: zarządzanie i marketing,
  2. doświadczenie w prowadzeniu kampanii reklamowych,
  3. umiejętność analitycznego myślenia,
  4. biegła obsługa komputera,
  5. dyspozycyjność,
  6. umiejętność dobrej organizacji pracy, kreatywność i myślenie strategiczne,
  7. łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych.

   

  Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny,
  2. Curriculum Vitae,
  3. kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
  4. kopia dokumentów potwierdzających staż pracy,
  5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Spółce Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA – ZDRÓJ” Sp. z o.o. w Wałbrzychu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 101, poz. 926,  ze zmianami).

   

  Dokumenty z dopiskiem „Oferta zatrudnienia”, należy składać w zamkniętych kopertach, w sekretariacie Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA – ZDRÓJ” Sp. z o.o. (siedziba: 58-304 Wałbrzych ul. Ratuszowa 6, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja 2016 r. do godz.  15)

  O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do sekretariatu Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA – ZDRÓJ” Sp. z o.o. w Wałbrzychu, siedziba: 58-304 Wałbrzych ul. Ratuszowa 6. 

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Tomasz Rybiński
  Publikacja dnia: 09.05.2016, 12:09
  Dokument oglądany razy: 1604
   
Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne "AQUA-ZDRÓJ"